Meteen naar de inhoud
Home » ETF Database » Buy en Hold Aandelen

Buy en Hold Aandelen

aandelen levenslang vasthouden

Wanneer je gaat beleggen in een bepaald aandeel is het in het merendeel van de gevallen zo dat je een bepaald punt zal bepalen waarop je terug afstand wenst te doen van dat aandeel. Levenslang een aandeel aanhouden is dan ook in het merendeel van de gevallen niet echt de bedoeling. Toch is het wel degelijk zo dat er verschillende beleggers zijn die een fundamentele basis voor hun beleggingsportefeuille willen realiseren die ze tot bijvoorbeeld hun pensioen willen aanhouden. Dit wordt ook wel een buy en hold strategie genoemd. Er zijn zelfs heel wat beleggers die ook tijdens hun pensioen bepaalde aandelen nog steeds aanhouden. Dit bijvoorbeeld omdat ze een aantrekkelijk passief inkomen weten te realiseren. In ieder geval, ben jij ook op zoek naar aandelen die je (zo goed als) levenslang kan aanhouden? Dan is het zeker interessant om even verder te lezen. Wij zetten er op deze pagina immers een paar op een rijtje.

Groeiaandelen versus waarde- of dividendaandelen

Wil je graag levenslang een bepaald aandeel aanhouden? In dat geval is het van belang om rekening te houden met het verschil in karakter tussen enerzijds groeiaandelen en anderzijds de zogenaamde waarde- of dividendaandelen. Voor groeiaandelen geldt zoals de naam reeds aangeeft dat ze op de beurs worden gebracht door bedrijven die nog een bepaalde groei moeten zien te realiseren. Dat zorgt ervoor dat ze mogelijks op termijn een aanzienlijke koersgroei kan laten optekenen, maar die sterke volatiliteit leidt ook tot een groter potentieel risico op verlies.

Wanneer je als belegger op zoek bent naar een aandeel dat je levenslang wenst aan te houden is het doorgaans vooral zo dat je zal willen kijken in de richting van waarde- of dividendaandelen. Dat omwille van verschillende redenen. In eerste instantie geldt voor deze aandelen dat ze afkomstig zijn van gerenommeerde bedrijven die reeds over een solide marktpositie beschikken. Dit betekent ook dat ze niet meer van vandaag op morgen zullen komen te verdwijnen. Bovendien beschikken dergelijke bedrijven ook over een stevig trackrecord waardoor er een goede inschatting kan worden gemaakt van het potentieel richting de toekomst.

Defensieve aandelen

Aandelen die je in principe levenslang aan zou kunnen houden vormen de fundamentele basis voor elke beleggingsportefeuille. Het spreekt namelijk voor zich dat de kans groot is dat je een zeer speculatief aandeel bij voorkeur niet levenslang zal willen (en kunnen) aanhouden. Daarvoor is het risico gewoon veel te groot. Door de jaren heen zijn er verschillende aandelen in aanmerking gekomen om levenslang vast te blijven houden. Historisch gezien was het bijvoorbeeld interessant om een onderstaande aandelen lang vast te houden. Maar historische rendementen geven geen enkele garantie voor de toekomst, dus niemand kan zeggen of dit voor de komende jaren ook zo zou gelden.

  • Coca-Cola;
  • PepsiCo;
  • Nestlé;
  • Johnson & Johnson;
  • Verizon Communications;

Bovenstaande bedrijven vervullen een belangrijke behoeften onder consumenten. Ze deden dat in het verleden, doen het nog steeds tegenwoordig en het is aan jou als belegger de vraag of ze dat in de toekomst ook gaan doen. Bovenstaande bedrijven zijn echte dividend aandelen. Door ze levenslang vast te houden zal je immers kunnen vaststellen dat je ook levenslang zal kunnen rekenen op een (aantrekkelijk) periodiek, passief inkomen dat ermee kan worden gerealiseerd. Ook dat is eigenlijk een cruciale eis voor een aandeel dat je levenslang wil aanhouden.

Wat zijn de belangrijkste eisen voor buy en hold aandelen?

Het spreekt voor zich dat er aan levenslange aandelen een aantal niet onbelangrijke eisen zijn verbonden. Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het altijd de verstandigste keuze om te kiezen voor waarde-aandelen of dividendaandelen. Niet alleen zijn deze veel minder volatiel dan groeiaandelen, daar staat tegenover dat je er eigenlijk op twee manieren een bepaald dividend mee kan realiseren. Het gaat hierbij niet alleen om het zogenaamde koersrendement, maar ook om het passieve dividendrendement. Door de dividenden die je ontvangt te herinvesteren zou je bovendien jouw levenslange aandelenportefeuille verder kunnen laten groeien zonder dat er daarvoor nog extra investeringen zijn vereist. Ook dat is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen.

Is de keuze voor een ETF niet verstandiger?

Levenslang een bepaald aandeel aanhouden brengt altijd de nodige risico’s met zich mee. Zoveel spreekt voor zich. Het is in de praktijk dan ook vooral de bedoeling om te trachten om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Vanuit deze gedachte is het zo dat veel beleggers er niet voor kiezen om een bepaald aandeel levenslang aan te houden, maar wel een ETF. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan een zeer uitgebreide ETF zoals de VWRL. Deze beslaat een zeer groot deel van de globale markt. Ook een zogenaamde S&P 500 ETF zou interessant kunnen zijn. Op deze manier ben je namelijk op eender welk ogenblik geïnvesteerd in de 500 grootste bedrijven van de Verenigde Staten. Voor beide trackers geldt bovendien dat ze ook één keer per kwartaal dividend uitkeren.